„Ca­poeira jest dla mężczyzn, ko­biet i dzieci; je­dyny­mi którzy nie po­win­ni ćwiczyć są ci, którzy nie chcą.”

- Mes­tre Pas­thi­na.